Vägen till körkort

Vägen till körkort

Steg 1: Ansök om körkortstillstånd
Först och främst ska du ansöka om körkortstillstånd, för att få rättighet att övningsköra antingen med en privat handledare eller med oss på trafikskolan. Du beställer din ansökan på körkortsportalen genom att fylla i ditt personnummer och telefonnummer. Blanketterna ”ansökan om körkortstillstånd” samt ”hälsodeklaration” blir då hemskickade till din folkbokföringsadress tillsammans med ett inbetalningskort om 220 kronor. När du har fyllt i dessa, bifogat ett synintyg från en legitimerad optiker samt betalat in avgiften till Transportstyrelsen påbörjas handläggningen av ditt ärende. När ditt körkortstillstånd blivit beviljat skickas det hem till din folkbokföringsadress och övningskörning är först då tillåten. På körkortsportalens förstasida hittar du information om aktuella handläggningstider gällande körkortstillstånd.

Steg 2: Delta på handledarkurs
Om du vill övningsköra med en privat handledare krävs det (förutom ett godkänt körkortstillstånd) att du och din handledare ska delta på en introduktionsutbildning, även kallad handledarkurs. Kontakta oss för bokning,  Under fliken utbildningar hittar du aktuella datum och tider för nästkommande handledarkurser.

Steg 3: Ansök om handledarskap
Utöver handledarkursen krävs att du och din handledare ansöker om handledarskap på körkortsportalen, om ni vill ha möjligheten att övningsköra privat. Ansökningen sker digitalt och avgiften om 170 kronor kan antingen betalas direkt via kortbetalning eller via hemskickat inbetalningskort. När ert handledarskap blivit beviljat skickas det hem till din folkbokföringsadress och övningskörning är först då tillåten. På körkortsportalens förstasida hittar du information om aktuella handläggningstider gällande handledarskap.

Steg 4: Studera teori och övningskör
För att bli godkänd på Trafikverkets teori- och förarprov (uppkörning) krävs det att du har både teoretiska och praktiska trafikkunskaper. Antingen kan du välja att göra detta privat, hos oss på trafikskolan eller som vi alltid rekommenderar: en blandning av båda dessa alternativ .

Steg 5: Delta på riskutbildning 1 (riskettan)
Ett av de obligatoriska momenten i trafikutbildningen är den tre timmar långa teorikursen riskutbildning 1, även kallad riskettan, vilken ger dig kunskap om hur alkohol, droger, trötthet och andra riskbeteenden påverkar körförmågan negativt. Kontakta oss för bokning, Under fliken utbildningar hittar du aktuella datum och tider för planerade kurser riskutbildning 1.

Steg 6: Delta på riskutbildning 2 (halkbanan)
Det andra obligatoriska momentet i trafikutbildningen är riskutbildning 2, även kallad halkbanan. Vi sammarbetar med Fyrbodals Trafik & Riskövningscenter på Glimmingen. Om du är inskriven hos oss och bokning samt betalning sker via Körcoachens Trafikskola får du ca 300 kr rabatt jämfört med om du bokar själv.

Steg 7: Gör teori- och förarprov
Både teori- och förarprovet ska bokas vid samma tillfälle, inom tidsramen av två veckor. Antingen bokar du dina prov digitalt på körkortsportalen eller ringer Trafikverkets kundtjänst på 0771-17 18 19. Om du är elev här på trafikskolan hjälper vi dig med denna bokning, dessutom får du möjlighet att hyra vår trafikskolebil och trafikskolelärare till och från förarprovet. När du blivit godkänd på båda proven får du ett ”bevis om körkort” vilket fungerar som ett tillfälligt körkort innan du har fått en avi från Trafikverket som gör att du kan hämta ut ditt  körkort på närmaste postkontor.