Miljöpolicy

Miljöpolicy för Körcoachen i Uddevalla AB

Körcoachen i Uddevalla AB ser miljöarbetet som en viktig del av affärsidén och en investering för framtiden. Vi strävar efter att vår verksamhet har så liten miljöpåverkan som möjligt och det visar vi bland annat genom att:

  • Följa all relevant miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav
  • Verka för låga utsläpp från övningskörningsverksamhet
  • Utbilda elever och handledare i trafiksäker och miljövänlig körning
  • Hålla energiförbrukning i våra lokaler på en låg nivå
  • I våra inköp välja miljöanpassade och etiska produkter och tjänster
  • Ständigt utveckla personalens kompetens inom miljöområdet
  • Se ständigt över användning av kemikaler och förebygga förorening