Ambassadör

Ambassadör för kvinnligt företagande

Sedan våren 2013 är jag utsedd av Tillväxtverket som ambassadör för kvinnligt företagande. En ambassadörs roll är att dela med sig av sina kunskaper om företagande via t tex skolor, universitet och olika nätverk.