Handledarutbildning

Handledarutbildningen är en teoretisk utbildning som är tre timmar lång exklusive raster och syftar till att er privata övningskörning ska bli så trafiksäker, riskmedveten, effektiv, miljövänlig och pedagogisk som möjligt. Ni kommer att få praktiska, nyttiga tips och idéer kring förberedelser, strukturering och  riskfyllda trafiksituationer i samband med övningskörningen.

Från och med den 1/1 2006 är det obligatoriskt att närvara vid en handledarutbildning för att få tillstånd att övningsköra privat. Både handledare och elev ska delta på en kurs men behöver inte göra det vid samma kurstillfälle och inte heller på samma plats.

Introduktionsutbildningen innehåller fyra delmoment:

* Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
* Planering och strukturering av övningskörning
* Viktiga faktorer för trafiksäkerheten
* Information om miljövänlig körning (ECO-driving)

Tänk på att:

* Samtliga deltagare ska uppvisa giltig legitimationshandling
* Kom i god tid innan kursstart, enligt Trafikverkets regler får inte försenade kursdeltagare delta
* Kursavgiften skall betalas via bankgiro i förväg

 

Klicka här för intresseanmälan!